duminică, 31 iulie 2011

Iubirea ne face liberi...

... asemenea lui Dumnezeu, care este iubire şi izvorul libertăţii desăvârşite.
Din iubire s-a făcut sclav, şi-a vărsat sângele şi-a dat viaţa, a luat asupra sa suferinţele noastre şi greşelile noastre.
Iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, ne cere să-i iubim pe toţi oamenii, oricât de grav ar păcătui ei. Să nu-i judecăm, să le fim aproape şi să-i ajutăm. Să iubim pe alţii mai mult decât ne iubesc alţii pe noi.
Iubirea ne face liberi... Liberi de robia banului, liberi de pornirile trupului, liberi de teamă, liberi de orice păcat !
Iubirea ne face fericiţi... Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu !
Iubirea rodeşte bucurie, pace, caritate, mărinimie, credincioşie, blândeţe, înfrânare...
Totul are un sfârşit. Numai iubirea rămâne !
Dumnezeu este iubire şi cine iubeşte este născut din Dumnezeu. Dragostea nu piere niciodată. 
Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se mândreşte.  Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.  Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
(Epistola I către Corinteni, cap. 13)
Mai mare decât toate este dragostea !
Inspiratie de aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu