miercuri, 30 noiembrie 2011

Sfântul Apostol ANDREI

Ziua de 30 noiembrie este deosebit de o importantă pentru poporul nostru. Creştinii români îl cinstesc pe acela care, acum aproape 2000 de ani, a semănat, prin predica sa, cuvântul Evangheliei pe teritoriul ţării noastre. Sfântul Apostol ANDREI este primul chemat la apostolie dintre ucenicii Domnului. Era din oraşul Betsaida, fiul lui Iona evreul, fratele lui Simon Petru – alt apostol al lui Hristos. Înainte de a răspunde chemării Domnului, cei doi fraţi au fost mai întâi ucenicii lui Ioan Botezătorul. Atunci când l-au auzit pe Ioan arătând spre Domnul şi zicând: 
Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii“, 
l-au lăsat pe acesta şi l-au urmat pe Hristos.
Potrivit istoricului Eusebiu din Cezarea şi a unor mărturii ale vremii lui, Sfântul Andrei a predicat Evanghelia de-a lungul coastei de sud şi pe ţărmul de vest al Mării Negre, în Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, unde au trăit strămoşi ai poporului român. Cercetările istorice din ultimii ani ne arată că în periplul său prin Scythia Minor, Sfântul Andrei l-a luat cu sine şi pe bunul său prieten – Sfântul Apostol Filip. Prin misionarii, care i-au urmat Celui dintâi chemat la apostolat, Evanghelia a pătruns în zonele mai adânci ale teritoriului geto-dac, spaţiul de formare a poporului român.
Sfântul Apostol Andrei a murit ca martir la sud de Dunăre, în cetatea Patras, fiind răstignit pe o cruce în formă de X – cruce care avea să-i poarte numele – „crucea Sfântului Andrei”. 
Moaştele Apostolului Andrei s-au aflat pentru multă vreme la Constantinopol, fiind aduse aici în zilele împăratului Constanţiu, fiul Sfântului Împărat Constantin.

Un comentariu: